LEKKER(S)
VAN DICHTBIJ

Onze boeren zijn onze belangrijkste partners. We werken samen met telers van hier. En die telers werken samen met de natuur. Met onze aarde, met ons Limburgse land. Ze koesteren haar. Dat verdient, vinden wij, een eerlijke prijs. Bovendien geloven we in korte en transparante ketens. En we delen onze kennis. Zo wordt ondernemen de maatschappelijke activiteit die het in onze ogen hoort te zijn.

Onze uitgangspunten op een rij:

  • We werken met natuurlijke grondstoffen
  • We betrekken onze grondstoffen waar mogelijk lokaal
  • We kennen onze leveranciers persoonlijk
  • We telen en verwerken onze grondstoffen met oog op de toekomst
    en met respect voor natuur en milieu
  • We respecteren het ambacht, zodat we minder toevoegingen nodig hebben
  • We communiceren transparant
  • We leiden mensen tot vakmensen op
  • We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en oplossingen