De Commandeursmolen

Van generatie op generatie

De molenaar is van onschatbare waarde binnen het broodbakproces van de Bisschopsmolen. Het is de molenaar die met meer dan fijne precisie kan bepalen wat er met een graankorrel gebeurt tijdens het malen. Voor ons brood is dat belangrijk. We hebben een korrel nodig die overeind is gebleven. Een niet-geplette korrel waarvan de kiem en dus ook de essentiële stoffen behouden zijn. Hiervoor werken wij samen met de Commandeursmolen.

Deze oude watermolen in Mechelen maalt verschillende soorten granen van het Limburgse land, waaronder spelt, rogge en tarwe. Dit gebeurt op natuurlijk ambachtelijke wijze. De molenaar Raoul Schyns maalt niet alleen voor bakkers, maar ook voor de Gulpener Bierbrouwerij en diverse andere branches. Het malen van graan – zeker op stenen – is een vak waarvoor geen ‘school’ bestaat. Het is een expertise die het beste bewaard blijft door deze van generatie op generatie over te dragen en steeds verder te verbeteren. Zoals in de familie Schyns.

We gebruiken bij de Bisschopsmolen alleen maar natuurlijke grondstoffen die we zoveel mogelijk betrekken van lokale telers. Wat lekker is, hoeft namelijk niet van ver te komen.