Kollenberger spelt: Duurzaamheid & de oogst van 2017

22 augustus 2017

Oogst van 2017

De Kollenberger spelt van dit jaar, ingezaaid in het najaar van 2016, is geoogst! In verband met de weersomstandigheden werd dit enkele weken eerder geoogst dan normaal. Ondanks het vroege oogsten, is een duidelijk verschil te zien met de spelt van vorig jaar. De korrel van de nieuwe oogst, is beduidend groter dan bij de oogst in 2016. Niet alleen de korrelgrootte, maar ook de bakkwaliteit kan per jaar sterk verschillen.

Duurzaamheid

In al onze samenwerkingen is één ding van essentiële waarde: duurzaamheid. Zo ook in relatie tot onze telers. Toen gestart werd met het Kollenberger Speltproject, om het telen van spelt te herintroduceren in Zuid-Limburg, hebben de telers bepaald wat een eerlijke prijs is. Niet werken vanuit de gedachte ‘wat willen we er voor geven?’ maar ‘wat is het graan en het werk van de teler waard?’. Ook tijdens de enorme stijging in populariteit van het graansoort, zijn onze prijsafspraken met de telers ongewijzigd gebleven. We gaan voor eerlijke, duurzame producten uit eigen regio. Dat kan alleen als íedere schakel in de keten een eerlijke prijs heeft, zo ook de teler.

Kollenberger Spelt zegt daarover het volgende: Wij hanteren een fairpricing-principe. Dat betekent dat iedere schakel in de keten er aan moet verdienen, naar rato van het werk dat hij levert. We rekenen daarbij in centen en niet in procenten. De verdiensten voor de molenaar en handelaren zijn daarmee niet afhankelijk van de marktprijs. We streven er naar om zoveel mogelijk een vaste prijs te hanteren, ongeacht de ontwikkelingen in de markt. Prijsfluctuaties worden feitelijk door de telers opgevangen. De prijs voor de telers is de basis.’

Zie voor meer informatie: http://kollenbergerspelt.nl/fair-pricing/

Waarborging van het eeuwenoude drieluik

Bij de Bisschopsmolen trachten we elke dag onze gasten het drieluik van boer-molenaar-bakker te laten beleven, dat wellicht het oudste samenwerkingsverband ter wereld is. Het bakken van goede, eerlijke producten begint bij de kwaliteit van de grondstoffen. In dit geval dus de granen van de teler. Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op milieu, maar ook mens en dier. De duurzame samenwerking met onze telers is er een van vertrouwen en loyaliteit, wederzijdse kennisoverdracht en transparantie.